Onze unieke aanpak

Het realiseren van een strategische visie en innovaties resulteert vaak in complexe projecten, waarbij de risico’s hoog zijn en het lastig is koers te houden door de lange duur. Maar de transitie kan succesvol doorlopen worden als de juiste benadering wordt gekozen. Hiervoor zijn er verschillende inzichten en werkproducten nodig:

  • Je moet de huidige manier van werken tot in detail kennen
  • De visie moet duidelijk zijn
  • Er moet een blauwdruk zijn van de toekomstige staat
  • De IT-architectuur en eisen daaraan moeten duidelijk zijn
  • De impact van de verandering op de organisatie bepaald en gemitigeerd worden

Via onze aanpak, waarbij onze tool centraal staat, verkrijg je op dynamische wijze inzicht en behoud je overzicht over al deze verschillende zaken. Wij bieden een unieke management control tool, rijkelijk gevuld met kennis uit de industrie. Hierin kun je zelf inhoudelijk de controle houden en inzichten uit de organisatie verkrijgen door actief de lijnorganisatie te betrekken. Zo kan je de transitie succesvol doorlopen.

Een goed gedocumenteerde visie gedragen door de organisatie

In onze tool kun je zelf de blauwdrukken en IT-architectuur onderhouden. Maar dit is geen standalone modelleerfunctionaliteit. Rondom deze werkproducten kun je continue en consistente documentatie bijhouden over de keuzes die gemaakt zijn, de verkregen inzichten en de details die nodig zijn om de transitie tot een succesvol einde te brengen. De documentatie is geen projectdocument maar een werkproduct van de gehele organisatie. Geen statische papieren zoals vaak met kwaliteitshandboeken gebeurt, maar een levend gebeuren.

De input voor deze werkproducten en documentatie komt rechtstreeks uit de organisatie. In de software zit een uitgebreid referentiemodel, speciaal ontwikkeld voor productiebedrijven. Dit model bevat alle relevante processen en informatie-uitwisselingen die plaats (kunnen) vinden in jouw bedrijf. Modelleren in onze tool betekent inkleuren van de aangeboden kennismodellen. Hierdoor gaat modelleren veel sneller en borg je compleetheid en consistentie.

De manier van modelleren is uniek. Het zorgt voor vele bestuivingen dwars door de organisatie. Silo’s worden doorbroken zonder geforceerd met elkaar in een ruimte te moeten zitten onder leiding van een daartoe aangewezen persoon. Rondom ons kennismodel zit namelijk een samenwerkingsomgeving waar mensen uit de hele breedte van de organisatie input kunnen geven over hun werkzaamheden en hun eisen aan het IT-landschap. Door ze doelgerichte vragen te stellen krijg je alle relevante informatie op tafel over de impact en implementatie van de visie en strategie in de organisatie.

In 18 weken klaar voor de transitie

Met onze aanpak bereid je het bedrijf in achttien weken voor op een succesvolle implementatie. Deze periode bestaat uit twee delen: eerst zes weken alles op een rij zetten en dan drie maanden aan de slag met de Mobina-tool zodat je klaar bent voor het in gang zetten van de realisatie van de visie.

Analyse van de huidige documentatie

De voorbereidende zes weken staan in het teken van een scherpe analyse van wat er op dit moment aan bruikbare documentatie is en vervolgens wat er nog moet worden ingevuld om de implementatie van de visie beheerst in gang te zetten. Zo maak je eenvoudig blauwdrukken door optimaal gebruik te maken van ons referentiemodel. Direct zie je of er nog stukken missen en of alles tot dusver consistent is. Je kunt hierbij direct doorwerken op wat je al eerder hebt gedaan; er gaat geen werk verloren. Ook wordt in deze periode de Mobina-software optimaal ingesteld zodat jij hierna direct aan de slag kunt om het meeste uit de organisatie te halen.

Mobina zorgt voor feedback en communicatie

In het tweede deel heb je drie zogeheten iteraties, elk van een maand. Een iteratie is een ronde waarbij je eerst feedback van de organisatie vraagt door middel van doelgerichte vragen, waarna je deze verwerkt in de werkproducten en documentatie. Deze iteraties zien er als volgt uit:

  1. De eerste iteratie zal gaan over het ophalen van de huidige wijze van werken en alle applicaties die hierbij gebruikt worden, zoals de ‘beruchte’ spreadsheets.
  2. De tweede iteratie gaat over het invullen van de details. De al gemaakte blauwdruk wordt met de organisatie compleet gemaakt en getoetst op de benodigde diversiteit.
  3. De derde iteratie staat ten slotte in teken van het achterhalen van de impact van de geplande verandering in de lijnorganisatie. De lijnorganisatie bepaalt uiteindelijk het tempo en het succes. Door onze tool heb je een communicatiemiddel om de visie te vertalen naar de impact op de werkvloer en er continu mee in verbinding te blijven. Naast de verfrissende inzichten die het oplevert, borgt dit ook het benodigde draagvlak voor een succesvolle transitie.

Begin en controleer de transitie met Mobina als control tool

Na deze drie iteraties heb je een volledig en stabiel beeld van de realisatie van de visie. Maar hier stopt het niet. Net zoals in alle iteraties, blijven de werkproducten en documentatie een levendig document de maanden en jaren erna, waarbij je nieuwe inzichten kunt verwerken en waarbij je de communicatie naar de lijnorganisatie openhoudt. De wereld en jouw bedrijf staan niet stil. Onze software houdt jouw bedrijf ‘agile’. Door de kennis die onze applicatie verschaft heb je met onze tool alles in huis om dit en andere projecten naar een goed einde te brengen, waarbij je de oorspronkelijke business case niet uit het oog verliest, waarbij risico’s worden geminimaliseerd en waarbij je een gemobiliseerde organisatie hebt.

Met Mobina maak je werkelijkheid van je visie!

Meer weten over wat Mobina voor de toekomst van jouw onderneming kan betekenen?

Neem vandaag contact op voor een vrijblijvend gesprek. Wij zien ernaar uit jou en je bedrijf te leren kennen.

Mobina IT  mobilize | innovate | align IT
Privacy statement   |   Disclaimer   |   Sitemap   |   Copyright
Mobina IT © 2019  |  Webdesign: Webton.nl