Servitization - andere eisen aan IT-systemen

22 juli 2019

Geschreven door Marc Droste

In de vorige blog werden een aantal uitdagingen beschreven van servitization (de beweging van een traditioneel product-gebaseerd bedrijfsmodel naar het aanbieden van een combinatie tussen producten en diensten) die het MKB het hoofd moet bieden indien ze het bedrijfsmodel willen aanpassen. Deze blog belicht een aantal eisen die servitization stelt aan het IT-landschap van deze MKB-bedrijven.

Servicemanagement-entiteiten vs. productie-entiteiten

Wanneer productiebedrijven hun bedrijfsmodel aanpassen dienen de IT-systemen daarop aangepast te worden. Hierbij hoort ook het introduceren van tot dan toe niet gebruikte data-entiteiten.
Onderstaande figuur toont enkele elementen waar je aan kunt denken (zeker niet uitputtend, veel meer om te laten zien dat er echt andere entiteiten een rol spelen).

Productie-entiteiten vs servicemanagement-entiteiten

Een meer uitputtende lijst kan worden opgevraagd via info@mobina-it.com.

Eisen die servicemanagementprocessen stellen aan IT-systemen

Met het veranderen van het bedrijfsmodel worden tevens een aantal processen geïntroduceerd, die ook (geïntegreerd) ondersteund dienen te worden door de IT-systemen. Hieronder worden een aantal servicemanagementprocessen weergegeven met daaraan gekoppeld een aantal eisen die dat proces stelt aan de ondersteunende (geïntegreerde) systemen.

Vergelijkbaar met assortimentsdenken bij producten, spreken we bij services of servicecatalogusmanagement: welke services bieden wij standaard aan en hoe ziet de pricing eruit. Vervolgens krijgen we te maken met het zogenoemde servicelevelmanagement. Hier gaat het om het bepalen en vastleggen welke serviceniveau we naar onze klanten willen realiseren. Om goede services te kunnen verlenen zullen we moeten weten voor welke objecten we diensten moeten leveren. Daartoe dient een professioneel serviceasset- en configuratiemanagement.

Nadat de basis voor gegevensbeheer voor servicemanagement is gelegd, moet de operatie worden ondersteund door systemen. Hier spreken we van operationele serviceprocessen, zoals eventmanagement, incidentmanagement, probleemmanagement, behoeftevervulling (serviceaanvraag t/m factureren van serviceorders) etc.

De diverse facetten omtrent servicemanagement komen bij elkaar in het juist vastleggen van de afspraken met de klant. Dit is het 5e gebied: servicecontractmanagement.

Een uitgebreidere lijst van eisen opgesteld door de auteur kan worden opgevraagd via info@mobina-it.com.

Conclusie

De impact van servitization op het IT-landschap is zeer groot. Er worden veel nieuwe processen geïntroduceerd, die de nodige functionaliteit vereisen van de aanwezige IT. Deze zijn vaak niet aanwezig bij de traditionele productiebedrijven. Ook moet de gegevens van veel nieuwe entiteiten worden vastgelegd die eisen stellen aan datastructuren en anders zijn dan functionaliteiten binnen het bestaande IT-landschap. Het zal dan ook niet verrassend zijn dat met de introductie van servitization ook een aantal nieuwe rollen/functies benodigd zijn. Servitization biedt zeker kansen, maar een goede afgewogen business case waarbij ook de kosten van IT, proces en organisatie worden meegenomen is zeker raadzaam: de kosten zijn in het algemeen aanzienlijk!

Terug naar overzicht

Meer weten over wat Mobina voor de toekomst van jouw onderneming kan betekenen?

Neem vandaag contact op voor een vrijblijvend gesprek. Wij zien ernaar uit jou en je bedrijf te leren kennen.

Mobina IT  mobilize | innovate | align IT
Privacy statement   |   Disclaimer   |   Sitemap   |   Copyright
Mobina IT © 2019  |  Webdesign: Webton.nl