Innovatieblog deel 3: Innovatie als verkenning versus innovatie als implementatie

27 augustus 2017

Over de schrijver

Hans WortmannHans Wortmann is hoogleraar bij de afdeling Operations aan de Rijksuniversiteit Groningen, gespecialiseerd in informatiesystemen voor productie en in innovatiemanagement. Naast zijn academische werk, is Hans ook betrokken bij Mobina en is hij voorzitter van het Lean Management Network.

Lees meer

Dit is het laatste artikel in een reeks van drie blogs over innovatie in de industrie. De eerste blog ging over de balans tussen technology push en strategische visie. Daarna volgde een blog over een andere balans, namelijk tussen innovatie gedreven door procesverbetering en innovatie gericht op een samenhangende digitale infrastructuur. Deze blog gaat over de uitdaging om innovaties op het gebied van integratie van IT op een goede manier uit te proberen.

De proeffabriek

Veel bedrijven hebben innovatieprogramma’s om nieuwe technologie uit te proberen en te evalueren. Men spreekt van een proeffabriek of van prototype procesontwikkeling, of van een Proof of Concept (PoC). Soms wordt gekscherend gesproken van een speeltuin of zandbak. Dat experimenteren is natuurlijk verstandig. Men kan op kleine schaal kennismaken met nieuwe technologie, eventueel wachten tot de kinderziektes voorbij zijn, en op het juiste moment de nieuwe technologie verwerven en inpassen in het eigen productieproces.

Zolang het gaat om ‘standalone’ technologie zitten hier weinig complicaties aan. Maar in het tijdperk van smart manufacturing verdwijnt het ‘standalone’ karakter van fabricagetechnologie steeds meer. Alle processtappen dragen bij aan de uiteindelijke realisatie van het product, en bijvoorbeeld bij kwaliteitsproblemen is het juist essentieel om over de processtappen heen te kunnen zoeken naar factoren die de kwaliteit beïnvloeden. Technologie die in een proeffabriek wordt onderzocht zal ook steeds vaker het karakter hebben van generieke ICT, zoals gebruik van RFID voor productidentificatie of gebruik van augmented reality voor informatieverschaffing aan de productiemedewerker.

Gevolgen van innovatie door integratie

Dat betekent wel iets voor de proeffabriek. Vanuit ICT-perspectief zou men de proeffabriek het liefste helemaal zelfstandig laten opereren in een eigen ontwikkel- en testomgeving. Maar wanneer de beoogde benefits nu juist het gevolg zijn van integratie met bestaande fabriekssystemen, dan ontkomt men niet aan gegevensuitwisseling tussen de proeffabriek en de bestaande systemen. Deze gegevensuitwisseling betekent in de praktijk dat de bestaande systemen moeten worden aangepast aan de behoeften van de proeffabriek. Maar daarmee worden de bestaande systemen beïnvloed zonder dat er überhaupt een (positief) besluit is genomen over de nieuwe technologie die in de proeffabriek wordt onderzocht. Kortom: innovatie als verkenning kan wel degelijk de bestaande productiesystemen beïnvloeden, ook al gebeurt het als PoC in een aparte fabriek. Deze problematiek groeit sterk onder invloed van smart manufacturing omdat de waarde van smart manufacturing heel vaak gaat zitten in integratie.

Wanneer men besluit om de nieuwe technologie van de proeffabriek (voorlopig) niet te implementeren, is het verstandig om de aanpassingen in de bestaande systemen weer ongedaan te maken! Wanneer men besluit om de nieuwe technologie wel te implementeren, dan volgt er daarna nog een hele reeks stappen om die technologie daadwerkelijk op te nemen in het bestaande ICT landschap. De procedures daarvoor zijn eigenlijk gelijk aan de standaard procedures voor het adopteren van nieuwe software.

De OTAP-straat kan een nuttige implementatiemethode zijnDe OTAP-straat kan een nuttige implementatiemethode zijn

Een veel gebruikte procedure is de OTAP-straat, waar OTAP staat voor Ontwikkeling, Test, Acceptatie, Productie. Iedere station in deze straat kent een eigen systeem bestaande uit hardware en gerelateerde software. Tijdens ontwikkeling wordt software, inclusief code voor gegevensuitwisseling, op de ontwikkelserver geplaatst. In de nacht wordt deze code omgezet in code die kan worden uitgevoerd (‘build’) en op een test server geplaatst. Hiermee kunnen allerlei testscripts worden doorlopen, en kan worden nagegaan of wijzigingen in de software geen problemen elders veroorzaken. Als het testen bevredigend is afgerond, wordt de software overgeheveld naar de acceptatieserver. Op deze server is het hele applicatielandschap zoveel mogelijk identiek aan de productieomgeving. De eindgebruiker kan in deze omgeving acceptatietests uitvoeren en kennismaken met eventuele nieuwe features. Tenslotte kan na acceptatie de nieuwe software worden opgenomen in de productieomgeving.

Innovatie door integratie in Mobina

Mobina biedt aan de hand van het procesreferentiemodel waaraan het informatielandschap gekoppeld is, uitgebreide mogelijkheden om in kaart te brengen waar innovaties doorwerken. In onze software kan je uitgebreid identificeren welke voordelen innovaties opleveren en hoe deze bereikt worden. Daarnaast kun je ook bepalen welke processen hiermee samenhangen. Mobina geeft inzicht in welke applicaties bij de verschillende processen betrokken zijn en op welke systemen de veranderingen invloed hebben. Op deze manier is nog voordat de proeffabriek ingericht wordt duidelijk wat de gevolgen van een innovatie zijn, voor zowel uw processen als informatielandscap. Met Mobina kom je niet voor verrassingen te staan.

Conclusie

Met deze derde blog is ook een einde gekomen aan de eerste reeks over innovatie. Innovatieprojecten kunnen een grote impact hebben op organisatie, processen, mensen en technologie. Dit vereist een zorgvuldige aanpak van innovatieprojecten. In de drie blogs worden drie dimensies voorgesteld waar keuzes in de aanpak op kunnen worden gebaseerd. Bottom-up methodes om innovaties te identificeren als technology push en procesverbeteringen kunnen zeer waardevol zijn. Echter is het belangrijk om goed na te denken over hoe deze innovaties in een groter plaatje passen. Bij grote ingrepen in het informatielandschap is het nuttig om innovaties eerst uit te proberen, maar ook dit is niet zonder uitdagingen. Zorg er daarom voor dat je ook een methode hebt zodat bij een negatief besluit ook verzekerd wordt dat alle systemen in de oude staat terugkeren.

Hopelijk heb je iets aan deze blogs gehad, zodat je innovaties nog effectiever in kunt zetten. Je kunt altijd contact met ons opnemen voor eventuele vragen over deze blogs, ook in relatie tot de mogelijkheden van onze applicatie Mobina.

– Prof. dr. ir. Hans Wortmann

Terug naar overzicht

Meer weten over wat Mobina voor de toekomst van jouw onderneming kan betekenen?

Neem vandaag contact op voor een vrijblijvend gesprek. Wij zien ernaar uit jou en je bedrijf te leren kennen.

Mobina IT  mobilize | innovate | align IT
Privacy statement   |   Disclaimer   |   Sitemap   |   Copyright
Mobina IT © 2019  |  Webdesign: Webton.nl