Innovatieblog deel 2: De balans tussen procesverbetering en een samenhangende digitale infrastructuur

20 augustus 2017

Over de schrijver

Hans WortmannHans Wortmann is hoogleraar bij de afdeling Operations aan de Rijksuniversiteit Groningen, gespecialiseerd in informatiesystemen voor productie en in innovatiemanagement. Naast zijn academische werk, is Hans ook betrokken bij Mobina en is hij voorzitter van het Lean Management Network.

Lees meer

Dit is het tweede artikel in een reeks van drie blogs over innovatie in de industrie. De eerste blog ging over de balans tussen technology push en strategische visie. Komende maandag volgt nog een blog over innovatie als verkenning versus innovatie als implementatie in de staande organisatie.

Innovatie in de industrie wordt meestal geïnitieerd vanuit mogelijkheden voor verbetering van de fysieke productieprocessen. Management of stafmedewerkers denken vanuit fabricagetechnologie en proberen van daaruit verbeteringen door te voeren. Men identificeert probleemgebieden in de productie en probeert daar te investeren in verbeteringen. Die verbeteringen kunnen bijvoorbeeld liggen op het gebied van kwaliteit, onderhoud, omstellen, aan- en afvoer van producten op de werkvloer, enzovoorts. Probleemgebieden kunnen ook liggen in het magazijn of in de bedrijfsprocessen zoals orderacceptatie of facturering. Wanneer die probleemgebieden afzonderlijk worden aangepakt gaat dat nu altijd gepaard met digitalisering. Maar die digitalisering is dan ad-hoc en komt stapsgewijs binnen in het bedrijf.

Tegenover de focus op probleemgebieden staat een focus op een infrastructuur voor (algehele) digitalisering. Deze focus treft men vaak aan bij de ICT-afdeling. Uitgangspunt is daar dat een digitale infrastructuur uiteindelijk nodig is om het bedrijf en de productie toekomstbestendig te maken. Men zoek naar integratie van bedrijfsprocessen (zoals aangeboden door ERP), maar vooral ook naar digitale productdossiers op de werkvloer en digitale aansluiting van alle bewerkingsmachines en transporthandelingen op dat dossier. Dit is de belofte van manufacturing execution systems (MES).

Integratie tussen systemen is essentieel voor een digitaal productdossierIntegratie tussen systemen is essentieel voor een digitaal productdossier

Investeringsbeslissingen worden meestal gebaseerd op een business case, met een reeks besparingen of opbrengsten die tegenover de uitgaven staan. Het is meestal makkelijker, een business case rond te krijgen voor een investering in procesverbetering dan voor een investering in de digitale infrastructuur. Daarom ziet men vaak dat productiebedrijven eerder en meer investeren in procesverbetering dan in een digitale infrastructuur, zoals MES. Gevolg hiervan is, dat veel eilandautomatisering ontstaat op diverse plaatsen in het bedrijf, zonder dat dit leidt tot een echt digitaal productdossier. Deze eilanden zijn namelijk niet voorzien van onderlinge bruggen (interfaces), en worden ook niet ontwikkeld vanuit één visie op een digitaal dossier.

Na verloop van tijd ontdekt men, dat er veel elementen van digitalisering in de fabriek voorhanden zijn, maar dat onderlinge samenhang ontbreekt. Dit belemmert dan weer de verdere groei van een digitaal productdossier en het integraal gebruik van gegevens voor kwaliteitszorg, compliance, traceability, enzovoorts. Er wordt dan op een gegeven moment wel geld vrijgemaakt voor de digitale infrastructuur, maar dan moet veel werk opnieuw gedaan worden om bestaande eilandautomatisering in te bedden in een nieuwe infrastructuur.

Digitale infrastructuur in Mobina

Mobina heeft een sterke focus op processen en het verbeteren ervan. De digitale infrastructuur is sterk geïntegreerd in de applicatie. Zo kan je Mobina gebruiken om in kaart te brengen hoe processen ondersteund worden door de verschillende applicaties in het informatielandschap. Ook benadrukken we het belang van het uitwisselen van informatie tussen verschillende processen en bedrijfsonderdelen, en kun je nadrukkelijk vastleggen welke informatie nodig is.

Naast deze afstemming tussen processen en de digitale infrastructuur, helpt onze applicatie ook om een visie te ontwikkelen op de meest ingrijpende onderdelen van de infrastructuur. Deze onderdelen worden vanuit de ‘business’ beschreven in onze zogeheten kritische aspecten. Zo wordt het hele bedrijf gestimuleerd om na te denken over de toekomst van onderwerpen die een grote impact hebben op IT, zodat je informatielandschap op de toekomst is voorbereid.

Dit is allemaal reden om bij industriële innovatie vroeg te beginnen met een uiteindelijke architectuur, waarin de gewenste functionaliteit een plaats krijgt. Het is ook reden om vroeg standaarden vast te leggen voor gegevens en gegevensuitwisseling die men uiteindelijk van een digitale omgeving verwacht.

Dit leidt natuurlijk tot een behoefte aan een visie op een totaal architectuur waarin de rol van een digitale infrastructuur duidelijk wordt. In zo’n totaal architectuur moeten het management van de fabriek en de ICT-afdeling hun wensen kunnen neerleggen t.a.v. innovatie in het bedrijf. Juist voor zo’n totaal architectuur moet steun vanuit de top van de onderneming worden verkregen. Men moet bij elke doorgevoerde innovatie of procesverbetering tevens investeren om een totaal architectuur en de bijbehorende digitale infrastructuur te realiseren.

– Prof. dr. ir. Hans Wortmann

Terug naar overzicht

Meer weten over wat Mobina voor de toekomst van jouw onderneming kan betekenen?

Neem vandaag contact op voor een vrijblijvend gesprek. Wij zien ernaar uit jou en je bedrijf te leren kennen.

Mobina IT  mobilize | innovate | align IT
Privacy statement   |   Disclaimer   |   Sitemap   |   Copyright
Mobina IT © 2019  |  Webdesign: Webton.nl