Innovatieblog deel 1: De balans tussen technology push en strategische visie

14 augustus 2017

Over de schrijver

Hans WortmannHans Wortmann is hoogleraar bij de afdeling Operations aan de Rijksuniversiteit Groningen, gespecialiseerd in informatiesystemen voor productie en in innovatiemanagement. Naast zijn academische werk, is Hans ook betrokken bij Mobina en is hij voorzitter van het Lean Management Network.

Lees meer

Innovatie in de industrie kan men vanuit verschillende perspectieven bekijken. Bijvoorbeeld vanuit technologisch perspectief, of vanuit de kwaliteit van de arbeid, of vanuit een strategische visie. Die perspectieven leiden vaak tot tegengestelde toekomstbeelden, en dat roept spanningen op. Prof. dr. ir. Hans Wortmann heeft hier een reeks van drie blogs over geschreven. Hieronder de eerste blog. Komende twee maandagen volgen:

Technology push

Bij innovatie in de industrie wordt vaak gedacht vanuit technology push. Het management of staf bezoekt beurzen of hoort van leveranciers over nieuwe machines en fabricagemethoden, en men raakt enthousiast over de nieuwe mogelijkheden van de techniek. Men schrikt wel van het investeringsplaatje, maar probeert de business case rond te krijgen voor een nieuwe investering. Er ligt meestal niet een strategische visie ten grondslag aan deze investeringen.

Gewoonlijk gaat nieuwe technologie gepaard met automatisering, oftewel productiviteitsverbetering, waaronder besparingen op arbeid. In de business case vormen besparingen op arbeid een belangrijk element, naast zaken als verbeterde kwaliteit van de gefabriceerde producten en een hogere productiviteit. Besparingen op arbeid worden vanuit het management ook gezien als normale elementen in een business case. Nieuwe technologie wordt gewoonlijk ook gepresenteerd als de vanzelfsprekende manier waarop in de toekomst wordt geproduceerd. De gevolgen voor arbeidsplaatsen wordt op de koop toe genomen.

Technology push heeft ook nadelen. Vaak worden de bijwerkingen van technology push voor organisaties te laat onderkend. Het is namelijk lang niet altijd verstandig, om arbeid als een ‘kale’ kostenpost te zien. Medewerkers met kennis en ervaring blijven ook in een verder geautomatiseerd productieproces nodig om problemen op te lossen. Besparing op arbeid betekent al gauw, dat men ook moet rekenen met verlies van kennis en ervaring bij het uitvoeren van productieprocessen. Daarbij gaat het niet alleen om de rol van uitvoerende medewerkers, maar ook om staf rondom de werkvloer zoals proces engineers, kwaliteitsmedewerkers en onderhoudsmonteurs.

Strategische visie

De balans tussen technology push en strategische visieDe balans tussen technology push en strategische visie

Innovatie in de industrie is dus niet alleen een kwestie van investeringen in hardware en software, maar ook een kwestie van kennismanagement. Hoe behoudt een industriële organisatie de kennis en expertise die het bedrijf uniek maakt? Welke niveaus van opleiding wil men minimaal op de werkvloer beschikbaar hebben? Welke ervaringsniveaus zijn nodig? Hoe gaat het bedrijf inspelen op toekomstige ontwikkelingen in digitalisering en intelligentie, die misschien nu nog niet te koop zijn maar die op termijn beschikbaar komen?

Het antwoord op dit soort vragen moet besloten liggen in een strategische visie van het management op hun shop floor van de toekomst. Idealiter zal het management bewust ook kennis in huis willen houden, en actief bezig gaan met het managen van kennis, competenties en ervaring. Dat zal soms alsnog leiden tot reductie van arbeidsplaatsen, maar in goede balans met het behouden van hoogwaardige arbeidsplaatsen, gericht op kennisbeheer.

In een dergelijke strategische visie ligt ook besloten hoe men de organisatie ziet groeien t.a.v. continuous improvement, Kaizen, Total Productive Maintenance en dergelijken. Ook onderwerpen als veiligheidsbeleid en ontwikkeling naar duurzaamheid kunnen daarin een rol krijgen. Het is verstandig investeringen in technologie te plaatsen in de context van zo’n bredere visie, om de nadelen van technology push te ondervangen.

Technology push in Mobina

Mobina, onze tool, biedt een uitstekende mogelijkheid om de kennis, ervaring en competenties in je organisatie optimaal in te zetten. Iedereen draagt actief bij aan de mogelijkheden om het bedrijf te verbeteren. Onze software zal soms ook aanzetten tot denken; kan je bedrijf bijvoorbeeld profiteren van VR- of AR-brillen om nog beter te (leren) lassen? Daarnaast kan elke organisatie ook de strategische visie neerleggen in de software. Zo kan bijvoorbeeld bediscussieerd en geconcludeerd worden of een hogere kwaliteit van het lassen daadwerkelijk bijdraagt aan de strategische doelen van het bedrijf. Zo helpt Mobina om de voordelen van technology push te benutten in een strategisch kader.

In de volgende blog kun je lezen over een andere balans die gevonden moet worden in innovatie. Namelijk de behoefte om specifieke problemen op te lossen afgezet tegen de behoefte om alle technologie in de organisatie goed samen te laten werken.

– Prof. dr. ir. Hans Wortmann

Terug naar overzicht

Meer weten over wat Mobina voor de toekomst van jouw onderneming kan betekenen?

Neem vandaag contact op voor een vrijblijvend gesprek. Wij zien ernaar uit jou en je bedrijf te leren kennen.

Mobina IT  mobilize | innovate | align IT
Privacy statement   |   Disclaimer   |   Sitemap   |   Copyright
Mobina IT © 2019  |  Webdesign: Webton.nl